Individuální koučink a transformace pro ženy

Cítíte, že vám ve vašem životě něco chybí? Nevíte, co to je?
Nebo naopak víte, že potřebujete s některou vaší životní situací pohnout a nemáte dostatek odvahy?
Hledáte nové pracovní uplatnění, nebo si jste nejistá, co by mohlo být to vaše životní a pracovní téma?
Neveříte si? Nemáte dostatek jistoty? Odrazují vás druzí, nebo vaše vlastní myšlenky, ač vás změna tak láká?
Kritizuje vás neustále nějaký hlas uvnitř vaší hlavy? Nahání vám téměř vše strach a obavy?
Máte problémy se rozhodovat či obhájit sama sebe před sebou nebo ostatními?

Zbavte se zbytečných strachů a obav

Náš mozek má přirozeně a z vývojové podstaty jednu základní funkci –  zajistit bezpečí. Jeho vývojově nejstarší části mají na starosti právě ony bezprostřední reakce v případě nebezpečí a vznik negativních emocí, včetně strachu.

Nyní je však mnoho těchto negativních emocí, strachů, obav, limitujících představ a myšlenek neopodstatněných. Už dávno nám bezprostředně nehrozí úmrtí, pokud odhlédneme od situace, kdy hrozí např. vstup do vozovky pod rozjeté auto. Mnoho těchto strachů, kterými se necháváme ovládat, je pouze v naší hlavě a reálně nám nic závažného nehrozí.

V čem nás brzdí naše strachy a vnitřní kritici?

Brzdí nás v rozvoji našeho potenciálu,
neumožňují nám rozvíjet naše silné stránky a využívat je ke svému radostnému žití.

Utlumují naši intuici a sebe-důvěru.

Uzavírají nás před sebe-uvědoměním naší jedinečnosti, to jaké úžasné bytosti bez těchto strachů jsme.

Neumožňují nám poznat, jak můžeme my sami změnou svých myšlenek, postojů a rozhodnutí ovlivnit pocit radosti a štěstí ve svém životě.

Zabraňují a znepříjemňují nám komunikaci a interakci s druhými.

Udržují nás v mylné představě, že jsme závislí na druhých a sami nic nezmůžeme.

Jak vás posune naše spolupráce

Odhalíte svou jedinečnost

Poznáte, jaká je ta vaše jedinečná esence – vaše já.

Poznáte své vnitřní kritiky

Zjistíte, jací vnitřní kritici za vás nejčastěji rozhodují a proč.

Vezmete život do svých rukou
Naučíte se je s láskou a vděčností odhalit a nenechat vaše rozhodování a žití na nich.
Naučíte se nové techniky
Zjistíte, jaké techniky vám nejlépe pomohou v tom, aby strach nebyl již “řidičem” vašeho života.
Najdete potenciál
Najdete, kde je váš potenciál a jaké jsou ty vaše přednosti, na kterých můžete stavět.
Začnete lépe komunikovat
Pochopíte, jak funguje vaše komunikace s druhými a jakým způsobem ji dokážete vy sami ovlivnit.

Síla otázek a řízeného rozhovoru

V rámci koučování a konzultací využívám primárně metody koučinku založeného na poznatcích neurovědy (certifikovaný kurz Brain-Based Coach).
Koučování je nástroj, který využívá sílu cílených otázek a řízeného rozhovoru. Umožňuje klientovi se lépe otevřít, hledat možnosti a jiné úhly pohledu. Koučovaný tak může přijít na zcela nové řešení a nebo si např. ukotvit nové návyky a způsoby řešení vybraných situací.

Dalším velkým zdrojem pro práci s klienty jsou metody pozitivní inteligence, která primárně pracuje právě s vnitřními kritiky, sabotéry a učí klienty využívat kreativní části mozku. Ten pracuje s každou situací jako příležitostí a darem pro život a je plně otevřený novým možnostem. Říkáme mu mudrc nebo vědma.
Dle situace a potřeby využívám také různé metody vizualizací, mindfullness a práci s intuicí a záměrem.

30 minut zdarma

Zakládám si na plně individuálním přístupu s každým klientem a 100% důvěře, protože jen tehdy, když se klient cítí naprosto v bezpečí, je schopen se plně otevřít a využít všeho, co má v sobě skryto.
Rádi byste se se mnou potkali, naživo či on-line? Potřebujete se nejdříve poznat a nacítit, jestli bychom si sedli? Využijte 30 minutové konzultace zdarma, během které se podíváme na to, jak spolu můžeme spolupracovat.

Mindset a jeho změna

Projděte transformací svého mindsetu za pomoci kombinace unikátních metod – pozitivní inteligence a mental fitness tréninku, mindfulness a dalšími. Na vaší cestě vás podpořím při nalézání těch pro vás vhodných technik. Poznejte jakým způsobem funguje mozek, co nebo kdo jsou sabotéři a jak změnou svého myšlenkového nastavení můžete posílit mudrce a zároveň měnit postupnými kroky svůj mindset.

Lenko, moc děkuji za naši konzultaci. Byla skvělá, koučovací otázky zasahovaly přesně! Díky nim jsem si utřepala, jak to mám, jak to chci mít, co je důležité, na co se mám soustředit a co nechat plavat. Byl to fajně strávený čas, který ve mne ještě dlouho dozrával.

Lenku můžu jen doporučit, rychle se zorientovala v mé problematice, uměla reagovat, doptávat se a trefila hřebíček na hlavičku.

Martina Müller

Na Lenku jsem se obrátila ve chvíli, kdy jsem se cítila v bezvýchodné situaci v zaměstnání. V podstatě se jednalo o bossing. Byla jsem v takové psychické nepohodě, že jsem nedokázala vidět světlo na konci tunelu. Lenka mi pomohla  podívat se na problém z různých úhlů. Různými otázkami mě přiměla se zamýšlet nad různými možnostmi a uvědomit si, co chci a co už naopak nejsem ochotná snášet. Díky jejímu trpělivému a lidskému přístupu jsem celou situaci ustála a vyřešila. Lenku jako koučku mohu vřele doporučit.

Martina Pichová

Děkuji Lence za to, že mi byla nejlepším průvodcem na mé cestě za pochopením sebe samé. Nasměrovala mě správným směrem jak v osobní, tak i v profesní sféře. A díky jejím nástrojům jsem si dokázala lépe uspořádat své, dost rozházené, myšlenky v hlavě. Pomohla mi překonávat vnitřní strachy, začít si uvědomovat své sabotéry a více si všímat každodenních drobností. Určitě to byla jedna z mých nejlepších investic a mohu jen doporučit!

Daniela Soukupová

Jsem tu pro vás

Telefon

+420 724 380 863

E-mail

konzultace@lenkastastna.cz

Adresa

Úzká 94, 293 01 Mladá Boleslav

Propojme se na sítích