Pozitivní inteligence

Jste připraveni jít do hlubšího poznání sama sebe? Máte otevřenou mysl a nechybí vám schopnost sebereflexe? Pak je tento koncept vhodný právě pro vás.

Pomáhá individuálně jednotlivcům, ale i pracovním týmům či týmům manažerů a leaderů. Osvojení si principů pozitivní inteligence má velmi pozitivní vliv na schopnost vést jakékoliv týmy – ať už se jedná o rodinu, pracovní tým ve výrobě či manažerský tým.

Co je pozitivní inteligence

Jedná se o koncept práce s vlastními myšlenkami tak, abychom uměli snižovat množství negativních a limitujících myšlenek, uměli hledat nová řešení a úhly pohledu a také vnímali, jaké dary či příležitosti nám jednotlivé životní či pracovní situace přináší.

Autorem je americký kouč Shirzad Chamine, který zároveň vede své kurzy pozitivní inteligence pro certifikované kouče.

Pracuje s pojmy jako sabotér, mudrc a PQ cvičení. Propojuje principy koučovacího přístupu s poznatky neurovědy a fungování našeho mozku.

Poznejte v krátkém testu (zabere asi 10 minut), jak velký vliv na vás sabotéři mají a získejte také hned první praktický tip, jak s nimi pracovat.

 

Co vám poznání pozitivní inteligence, sabotérů a mudrce přinese?

Umožní vám několik pozitivních změn
 • naučíte se lépe vnímat, kdy jednáte opravdu tak, jak skutečně chcete,
 • zjistíte, kdy vám do vašeho rozhodování kecají sabotéři a kdy ne,
 • usnadní vám to práci s automatickými reakcemi, obvykle pod vlivem silných negativních reakcí, jako je vztek, rozmrzelost, strach…,
 • snáze také pochopíte reakce a způsoby chování či jednání vašich blízkých, dětí, kolegů,
 • získáte nadhled, lehkost, pochopení a větší respekt k odlišnostem druhých,
 • díky jednoduchým technikám se snadněji zklidníte, zkvalitní se vaše prožívání, schopnost relaxace a klidu i ve vypjatých situacích,
 • s větší lehkostí se naučíte komunikovat se svými blízkými, přáteli, ale i s vaším týmem.

Prozkoumejme je podrobně

Sabotér

Mudrc

PQ cvičení

Sabotéři - 1 soudce a 9 přisluhovačů

Velmi zjednodušeně lze sabotéry ztotožnit s negativními a limitujícími myšlenkami.
Sabotéra přirovnávám k otravnému panáčkovi, který:

 • se snaží namluvit, že něco musíme, nebo dokonce něco chceme, ač v jádru nechceme, nebo se v tom necítíme dobře.
 • Zneužívá naše silné stránky a narušuje naši schopnost žít život ve vnitřní spokojenosti a harmonii.
 • Nám nalhává, že jej potřebujeme, že nás přeci chrání. Vznikl většinou v dětství a jeho vznik je spojen nejen s výchovou a prostředím, ale především s typem naší osobnosti, preferencemi a potřebami.
 • V nás vyvolává negativní emoce – typicky vztek, stud, lítost, frustrace, úzkost.
 • Sídlí v plazím mozku, nejstarší části ovládané strachem, a proto je tak silný.

Sabotérů je celkem deset. Jeden hlavní – soudce. A jeho 9 přisluhovačů – oběť, unikač, neuspokojitelný, hyper-úspěšný, hyper-racionální, hyper-ostražitý, vedoucí, puntičkář a utěšitel.

Mudrc - přináší pozitivní změny do života

Opakem sabotéra a jeho ničivé snahy je MUDRC – naše vnitřní moudřejší já, naše skutečné já, naše esence. Toto naše já bylo v dětství ušlapáno sabotéry a schovalo se. Nyní je čas, aby povstalo a přineslo nám pozitivní změny do našeho života.

 • Sídlí v kreativní části našeho mozku a probouzí se jen ve chvíli, kdy dokážeme utlumit sabotéry.
 • Má prakticky neomezené možnosti, jak nám pomoci v naplnění našich cílů, vizí.
 • Má několik zajímavých schopností, které používá k nalezení řešení problému, efektivního dosahování cílů, nalézání nového úhlu pohledu, nalézání příležitosti a daru.
 • Používá stejné silné stránky, ale moudřejším způsobem. Tak, jak je nám příjemné a jak nám to přináší potěšení, příjemné pocity a zároveň výsledky. Mnohdy mnohem vyšší, než kdy dosáhneme pod vlivem sabotéra.
PQ cvičení - posiluje

Mudrc se posiluje pomocí PQ cvičení, resp. jeho svaly, proto, abychom je mohly lépe využívat.

Tato cvičení můžeme přirovnat k mindfullness, se kterými mají mnoho blízkého. Čím častější cvičení, tím silnější svaly a snadnější probouzení jeho schopností.

Představte si svého mudrce klidně jako „nabušeného“ kulturistu, který díky svým svalům zvedne každé nepříjemné závaží. Kulturistu, který dokáže černou myšlenku zachytit a přeměnit její energii v dar.

Jakým způsobem na pozitivní inteligenci pracovat při spolupráci se mnou?

 • Při individuálních koučovacích sezení – využít poznání hlavních sabotérů a jejich vlivu při řešení konkrétních situací – tato forma je vhodná zvláště pro jednotlivce.
 • Při hlubším sebepoznání během certifikovaného 6-ti týdenního programu – po absolvování budete lépe a vědoměji pracovat na svém dalším rozvoji. Součástí programu je set individuálních nebo skupinových koučovacích sezení, která doplňují vaši cestu – vhodné pro jednotlivce, ale také např. partnery, či rodinné příslušníky.
 • Pro rozvoj pracovních týmů doporučuji kombinaci 6-ti týdenního programu, individuálních koučovacích sezení a týmových mentoringových setkání – zaměstnanci mají možnost si zpracovat svá osobní témata a zároveň během skupinových mentoringových setkání ta skupinová.

Přestaňte nevědomky sabotovat sami sebe

Poznejte v krátkém testu, jak velký vliv na vás sabotéři mají a získejte také hned první praktický tip, jak s nimi pracovat.

Toužíte-li už nyní zjistit, jak lze znalosti a metody pozitivní inteligence využít k sebepoznání, seberozvoji, zlepšení vztahů v rodině či rozvoji vašich pracovních týmů při práci na společném cíli, kontaktujte mne. Ráda se s vámi potkám osobně či on-line.

S Lenkou jsme moje sabotéry pojmenovali, ale šli jsme ještě dál. Ukázala mi, jak s nimi pracovat, jak se chovají a jak mě limitují. Pomohla mi nejen vidět svět bez sabotérů, ale také pochopit, že každý je má, a proto každý reaguje (nebo nereaguje) po svém. To pro mě byl krásný aha moment. V praxi jsem uplatnila to, na čem jsme se domluvili a hele, ono to vyšlo. Děkuji za posun a za doprovod na cestě.

Lenka Sedláčková

Rychle jsme se dostaly hodně hluboko. Sezení bylo zaměřeno na koučovací styl vycházející z definice sabotérů. Přestože jsem si myslela, že mám o sabotérech dost informací a vím, jak mě ovlivňují, Lenka mi rychle „rozšířila obzory“. Ukázala mi další sabotéry, o kterých jsem neměla tušení. Kromě toho jsme dělaly nějaká cvičení a bylo to opět oči otevírající. Naučila jsem se, jak se sabotéry pracovat díky vnímání přítomného okamžiku.

Olga Divácká

Jsem tu pro vás

Telefon

+420 724 380 863

E-mail

konzultace@lenkastastna.cz

Adresa

Úzká 94, 293 01 Mladá Boleslav

Propojme se na sítích